• ចង្ក្រានបាយអគ្គិសនី

     Electric rice cooker

  • oven

  • ម៉ាស៊ីនបំពងខ្យល់

    Air Fryer

ផលិតផលលក្ខណៈពិសេស

រោងចក្ររបស់យើងបានឆ្លងផុតវិញ្ញាបនប័ត្រ ISO9001:2015 ហើយផលិតផលបានឆ្លងផុត CB, LV D, EMC, RoHS និងវិញ្ញាបនប័ត្រផ្សេងទៀត ហើយជាផលិតផលដែលគួរឱ្យទុកចិត្តរបស់យើង។

ជាវ

ជាវព្រឹត្តិបត្ររបស់យើងឥឡូវនេះ ហើយទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាមួយនឹងការប្រមូលថ្មីៗ សៀវភៅមើលចុងក្រោយបំផុត និងការផ្តល់ជូនផ្តាច់មុខ។

ផ្ញើ