ចង្ក្រានសម្ពាធ

 • Multifunction Intelligent Household Pressure Cooker

  Multifunction Intelligent Household Pressure Cooker

  គម្របសក្តានុពលបញ្ឈរ, រួមបញ្ចូលទាំងអស់ប្រឆាំងនឹងការរលាក, គម្របកញ្ចក់បញ្ឈរ, ពហុមុខងារនៅក្នុងសក្តានុពលមួយ, តួកំដៅរហ័ស, គម្រប levitation ម៉ាញេទិក, ពេលវេលាណាត់ជួប

  1. គម្របធុងបញ្ឈរ
  2. ពហុមុខងារក្នុងផើងតែមួយ
  3. តួកំដៅលឿន
  4. ពេលវេលាណាត់ជួប